Kontaktai

Direktorius,

8 389 63820

 

Sekretorius-referentas,

 

Faksas

 

Direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams

 8 389 63821

 

Direktoriaus pavaduotojas slaugai

 

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS

 

 

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris;

8 389 63824

 

Vyriausiasis specialistas-buhalteris

 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

8 389 73115

 

Personalo vyriausiasis specialistas;

8 389 63826

 

Personalo specialistas-archyvaras

 

Vyresnieji specialistai darbuotojų saugai ir sveikatai, civilinei saugai

8 389 52017

 
 

Juristas

8 389 63823

 

Viešųjų pirkimų specialistas

 

Kasa

8 389 63825

 

Vaistinė

8 389 63827

 

Statistika

8 389 73115

 

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius

8 389 63828

 

Rentgeno kabinetas

8 389 63830

 

Kompiuterinis tomografas

8 389 68754

 

CHIRURGIJOS KLINIKA

 

 

Chirurgijos klinikos vedėjas

8 389 63843

 

Chirurgijos klinikos vyriausiasis slaugytojas

8 389 63848

 

Operacinių sektorius

8 389 63832

 

Chirurgijos sektoriaus gydytojų kabinetas

8 389 63844

 

Chirurgijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63845

 

Akušerijos-ginekologijos sektoriaus gydytojų kabinetas

8 389 63839

 

Akušerijos-ginekologijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63840

 

Ortopedijos traumatologijos sektoriaus vyriausiasis ordinatorius ortopedijai-traumatologijai,

8 389 63841

 

Gydytojų kabinetas

 

Ortopedijos traumatologijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63842

 

REANIMACIJOS SKYRIUS

 

 

Reanimacijos skyriaus vedėjas

8 389 63833

 

TERAPIJOS KLINIKA

 

 

Terapijos klinikos vedėjas;

8 389 63835

 

Gydytojų kabinetas

 

Kardiologijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63836

 

Kardiologijos sektoriaus gydytojų kabinetas

8 389 63837

 

Vidaus ligų sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63838

 

Infektologijos sektoriaus gydytojų kabinetas

8 389 48336

 

Infektologijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63852

 

HEMODIALIZĖ

8 389 48338

 

VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS

 

 

Vaikų ligų skyriaus vedėjas

8 389 63846

 

Vaikų ligų skyriaus gydytojų kabinetas

8 389 63829

 

Vaikų ligų skyriaus slaugytojų postas

8 389 63847

 

NEUROLOGIJOS SKYRIUS

 

 

Neurologijos skyriaus vedėjas,

8 389 63853

 

Gydytojų kabinetas

 

Neurologijos skyriaus slaugytojų postas

8 389 63854

 

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA

 

 

Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėjas

8 389 52016

 

Mikrobiologija, Laboratorija

8 389 63849

 

KONSULTACIJŲ POLIKLINIKA

 

 

Registratūra

8 389 63861

 

Konsultacijų poliklinikos vedėjas

8 389 52014

 

Konsultacijų poliklinikos vyresnysis administratorius

8 389 48339

 

Dantų protezavimo kabinetas

8 389 63851

 

Kardiologijos kabinetas

8 389 63856

 

8 389 48337

 

Pulmonologijos, endokrinologijos kabinetai

8 389 52013

 

Vaikų pulmonologijos kabinetas

8 389 63847

 

Ginekologijos kabinetas

8 389 52018

 

Neurologijos kabinetas

8 389 63822

 

Vidaus ligų kabinetas

8 389 63855

 

Tuberkuliozės kabinetas

8 389 63857

 

Ortopedijos-traumatologijos kabinetas

8 389 63858

 

Odos ligų kabinetas

8 389 63859

 

Akių ligų kabinetas

8 389 63860

 

LOR kabinetas

8 389 63834

 

Vaikų chirurgo kabinetas

8 389 63784

 

Rentgeno kabinetas

8 389 72201

 

Socialinis darbuotojas

8 389 63831

 

REABILITACIJOS SKYRIUS (Kupiškio g. 66)

 

 

Reabilitacijos skyriaus vedėja-FRM gydytoja

8 389 73973

 

Reabilitacijos skyriaus registratūra

8 389 73975

 

Vaikų gydytojas

8 389 73571

 

Suaugusių gydytojas

8 389 73792

 

Slaugytojų postas

8 389 73571