Korupcijos prevencija

Gerb. Paciente,

 

Mūsų ligoninės šūkis – „Rūpestis ir profesionalumas“. Manau, tai svarbūs žodžiai kiekvienam susirgusiam žmogui ir labai aukšti tikslai mums, mūsų medicinos personalui – gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojoms, tiems žmonėms, kurie būna su Jumis kasdien, kai Jūs sergate ar norite specialisto konsultacijos.

Noriu tikėti, kad mūsų įstaigoje visada sulauksite profesionalios pagalbos bei rūpestingos slaugos ir kad visa tai įvyks nesiūlant ar neduodant kyšių.

Mieli pacientai ir jų artimieji, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bet kokio kyšio davimas, o iš medicinos darbuotojo pusės – ėmimas, yra nusikaltimas, už tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Neverskite medicinos darbuotojų patirti nepatogumų primygtinai siūlydami atsidėkoti už gydymą dovanomis ar pinigais.

 Medicinos darbuotojų kolektyvas nuoširdžiai stengiasi, kad Jūs būtumėte gydomi kuo kokybiškiau, o gulintiems stacionare gydymo sąlygos būtų kuo geresnės. Už šį mūsų darbą pirmiausia prašytume – pagarbos, nuoširdaus ačiū, gero žodžio ir pažado tausoti savo sveikatą.

Kasmet pas mus gydosi virš 10 tūkst. pacientų, dar 90 tūkst. apsilanko Konsultacijų poliklinikoje. Mes esame dėkingi ir labai vertiname šį Jūsų pasitikėjimą mumis. Jeigu ir Jūs vertinate mus, jeigu jaučiate dėkingumą už mūsų įstaigos medicinos darbuotojų atliktą pareigą – parašykite padėką į padėkų knygą, taip išreikšdami savo pagarbą ir dėkingumą sunkiam medicinos darbuotojų darbui, taip parodysite, kad vertinate mūsų ligoninę.

Taigi, bendromis jėgomis veikime korupcijos panaikinimo labui ir atsidėkojimui rinkimės tik legalius būdus, o susidūrę su korupcijos forma – nelikime abejingi.

                                                                                                                                     VšĮ Utenos ligoninės

                                                                                                                             direktorius Dalius Drunga

                                               

KORUPCIJA – tai valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atliekamų ar neatliekamų veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie VšĮ Utenos ligoninės darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

 

o    raštu – Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena

o    telefonu – (8 389) 63 820 (darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15.45 val.)

o    elektroniniu paštu – info@utenosligonine.lt

o    antikorupcijos prevencijos komisijos pirmininkui - 121 kab. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje arba tel. 8 659 81 641

Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą ir panaudojimą korupcijos prevencijos įstaigoje tikslais.

o   į sveikatos apsaugos ministerijos atsakingus asmenis telefonu 8 800 66 004 arba elektroniniu paštu el. paštu korupcija@sam.lt

o   į STT tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Korupcijos atvejo dalyviai gali būti baudžiami įstatymo numatyta tvarka, už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis), taip pat kitas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Informacija pacientams apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus

 

 

 

 

VŠĮ UTENOS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS IR PROGRAMA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LIGONINĖS ETIKOS KODEKSAS 

KORUPCINIO POBŪDŽIO ELGESIO TAISYKLĖS

 REABILITACIJOS PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS
 
 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR
APMOKĖJIMO TVARKA VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖ

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS

NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS VŠĮ UTENOS LIGONINĖJE

SPRENDIMAS DĖL VŠĮ UTENOS LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ, NEPRISKIRIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACINĖMS PASLAUGOMS, KAINŲ NUSTATYMO

VŠĮ UTENOS LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ, NEPRISKIRIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACINĖMS PASLAUGOMS, KAINOS