Mokamų paslaugų kainynas

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR
APMOKĖJIMO TVARKA VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖ

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS

SPRENDIMAS DĖL VŠĮ UTENOS LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ,NEPRISKIRIAMŲ SVEIKATOS PRIŽIŪROS IR FARMACINĖMS PASLAUGOMS, KAINŲ NUSTATYMO

VŠĮ UTENOS LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ, NEPRISKIRIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACINEMS PASLAUGOMS, KAINOS

 MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS 2018