PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE

Pradžia / PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE

PATVIRTINTA
VšĮ Utenos ligoninės
Direktoriaus 2020-07-08
Įsakymu Nr. V – 83

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE

1. Pacientų lankymo tvarką reglamentuoja viešosios įstaigos Utenos ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos 2016 m. balandžio 27 dienos direktoriaus įsakymu Nr. V – 42.
2. Ši laikina pacientų lankymo tvarka papildo 1-me punkte nurodytą tvarką ir numatyta siekiant sumažinti riziką pacientams ir darbuotojams užsikrėsti koronavirusine infekcija ir galioja iki ekstremalios situacijos Lietuvos Respublikoje pabaigos.
3. Pacientai lankomi kasdien nuo 11.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 17.00, gavus skyriaus vedėjo ar gydančio gydytojo leidimą – Leidimas lankyti pacientą. Į ligoninę įeiti galima per pagrindinio pastato duris iš kiemo pusės.
4. Lankytojai privalo laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų: dėvėti nosį ir burną dengiančią priemonę – medicininę kaukę ar respiratorių; įeidami į įstaigą ir skyrių bei išeidami – dezinfekuoti rankas; laikytis saugaus ne mažiau kaip 1 m atstumo.
5. Kiekvienam lankytojui prie durų pamatuojama kūno temperatūra ir užregistruojama į žurnalą. Esant temperatūrai 37,0°C ir didesnei lankytojas į ligoninę neįleidžiamas.
6. Pacientą gali lankyti tik vienas lankytojas. Lankymo trukmė – ne ilgiau 15 min. Jei palatoje yra daugiau nei vienas pacientas, vienu metu gali būti tik vienas lankytojas.
7. Vizitacijos, procedūrų atlikimo metu arba paprašius personalui, lankytojas turi išeiti iš
palatos.
8. Siuntiniai pacientams priimami kasdien  nuo 16.00 val. iki 17.00 val. (per pagrindinio pastato duris iš kiemo pusės). Ribojamas siuntinių pacientams turinys ir kiekis. Siuntinį priimantys darbuotojai gali paprašyti parodyti siuntinio turinį ir paprašyti pasiimti atgal netinkamus daiktus.
9. Pacientui galima perduoti:
9.1. Svarbiausias asmens higienos priemones (muilą, dantų šepetėlį, dantų pastą, šukas, skutimosi priemones, šampūną, įklotus, sauskelnes – esant papildomam poreikiui).
9.2. Geriamą vandenį.
9.3. Medikamentus, nesusijusius su pagrindine liga, gydoma gulėjimo stacionare metu.
9.4. Pacientui reikalingą aprangą.
10. Neleidžiama perduoti:
10.1. Greitai gendančių maisto produktų ir kt.
11. Reanimacijos skyriuje esant terminalinei sveikatos būklei pacientų lankymas derinamas su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju. Jei terminalinės būklės pacientui giminės nori iškviesti religinių apeigų atstovą, suderina su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju. Apeigas vykdantis asmuo ir pacientą lankantis artimas asmuo skyriuje aprūpinamas asmens apsaugos priemonėmis.
12. Reikalavimai artimiesiems, pageidaujantiems dalyvauti gimdyme:
12.1. Dalyvauti gimdyme gali tik vienas gimdyvei artimas asmuo ir iki tol, kol moteris bus
gimdykloje.
12.2. Dalyvavimas gimdyme galimas tik tuomet, kai gimdymas vyksta natūraliais gimdymo
takais.
12.3. Gimdyme dalyvaujantis asmuo turi neturėti simptomų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos): kosulio, temperatūros 37,0°C ir didesnės, neturėti staigaus uoslės ir skonio praradimo ar susilpnėjimo, pasunkėjusio kvėpavimo, viduriavimo ir nebūti saviizoliacijoje dėl epidemiologinės situacijos.
12.4. Gimdyme dalyvaujantis asmuo užpildo pateiktą anketą, prašymą dėl dalyvavimo gimdyme (KSF 211, patvirtinta viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2015 m. spalio 6 dienos direktoriaus įsakymu Nr. V – 73) bei privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir personalo nurodymų.
12.5. Atvykus būtina dėvėti nosį ir burną dengiančią priemonę – medicininę kaukę ar respiratorių. Akušerijos skyriuje gimdyme dalyvaujantis asmuo aprūpinamas vienkartiniu chalatu, antbačiais ir kt.
12.6. Palatose moterys su naujagimiais ir naujagimių priežiūros palatose naujagimiai nelankomi.
13. Lankytojai, pažeidžiantys įstaigos reikalavimus, gali būti išprašyti iš ligoninės medicinos personalo ar saugos tarnybos darbuotojų.