PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE

Pradžia / PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE

PATVIRTINTA

                                                                                                                        VšĮ Utenos ligoninės

                                                                                                                        Direktoriaus 2020-09-22

                                                                                                                        Įsakymu Nr. V – 100

 

 

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE

 

 1. Pacientų lankymo tvarką reglamentuoja viešosios įstaigos Utenos ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos 2016 m. balandžio 27 dienos direktoriaus įsakymu Nr. V – 42.
 2. Ši laikina pacientų lankymo tvarka papildo 1-me punkte nurodytą tvarką ir numatyta siekiant sumažinti riziką pacientams ir darbuotojams užsikrėsti koronavirusine infekcija ir galioja iki ekstremalios situacijos Lietuvos Respublikoje pabaigos.
 3. Lankyti leidžiama tik terminalinės būklės pacientus. Lankymas derinamas su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju.
 4. Jei terminalinės būklės pacientui giminės nori iškviesti religinių apeigų atstovą, suderina su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju. Apeigas vykdantis asmuo skyriuje  aprūpinamas asmens apsaugos priemonėmis.
 5. Artimiesiems dalyvauti gimdyme – neleidžiama.
 6. Lankytojai privalo laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų: dėvėti nosį ir burną dengiančią priemonę – medicininę kaukę ar respiratorių, įeidami į įstaigą ir skyrių bei išeidami – dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus ne mažiau kaip 1 m atstumo.
 7. Lankytojai turi neturėti simptomų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos): kosulio, temperatūros 37,0°C ir didesnės, neturėti staigaus uoslės ir skonio praradimo ar susilpnėjimo, pasunkėjusio kvėpavimo,  viduriavimo  ir nebūti saviizoliacijoje dėl epidemiologinės situacijos.
 8. Kiekvienam lankytojui prie durų pamatuojama kūno temperatūra ir užregistruojama į žurnalą. Esant temperatūrai 37,0°C ir didesnei lankytojas į ligoninę neįleidžiamas.
 9. Pacientą gali lankyti tik vienaslankytojas. Lankymo trukmė – ne ilgiau 15 min. Jei palatoje yra daugiau nei vienas pacientas, vienu metu gali būti tik vienas lankytojas.
 10. Siuntiniai pacientams priimami kasdien nuo nuo 16.00 val. iki 17.00 val. (per pagrindinio pastato duris iš kiemo pusės). Ribojamas siuntinių pacientams turinys ir kiekis. Siuntinį priimantys darbuotojai gali paprašyti parodyti siuntinio turinį ir paprašyti pasiimti atgal netinkamus daiktus.

10.1. Pacientui galima perduoti:

10.1.1. svarbiausias asmens higienos priemones (muilą, dantų šepetėlį, dantų pastą, šukas, skutimosi priemones, šampūną, įklotus, sauskelnes – esant papildomam poreikiui);

10.1.2. geriamą vandenį;

10.1.3. medikamentus, nesusijusius su pagrindine liga, gydoma gulėjimo stacionare metu;

10.1.4. pacientui reikalingą aprangą.

10.2. Neleidžiama perduoti:

10.2.1. greitai gendančių maisto produktų ir kt.

 1. Lankytojai, pažeidžiantys įstaigos reikalavimus, gali būti išprašyti iš ligoninės medicinos personalo ar saugos tarnybos darbuotojų.