PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE

Pradžia / PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE

PATVIRTINTA

                                                                                                                        VšĮ Utenos ligoninės

                                                                                                                        Direktoriaus 2021-03-18

                                                                                                                        Įsakymu Nr. V – 34

 

 

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE

 

Dėl visoje šalyje paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos, ligoninės pacientai gali būti lankomi tik gavus skyriaus vedėjo leidimą ir tik turintys galimybių pasą. Lankyti gali tik vienas žmogus, dėvintis kaukę ir neturintis COVID -19 simptomų. Jo vizito metu visi palatoje esantys pacientai privalo dėvėti kaukes.  Lankymo trukmė – iki 15 minučių  nuo 16 val. iki 17 val.

Ačiū visiems už supratingumą. Saugokime savo artimus ir save.

Visa informacija apie lankymo taisykles  rasite čia:   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2f52f311b0a111ea9a12d0dada3ca61b/asr

 

 1. Pacientų lankymo tvarką reglamentuoja viešosios įstaigos Utenos ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos 2016 m. balandžio 27 dienos direktoriaus įsakymu Nr. V – 42.
 2. Ši laikina pacientų lankymo tvarka papildo 1-me punkte nurodytą tvarką ir numatyta siekiant sumažinti riziką pacientams ir darbuotojams užsikrėsti koronavirusine infekcija ir galioja iki ekstremalios situacijos Lietuvos Respublikoje pabaigos.
 3. Lankyti leidžiama tik terminalinės būklės pacientus. Lankymas derinamas su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju.
 4. Jei terminalinės būklės pacientui giminės nori iškviesti religinių apeigų atstovą, suderina su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju. Apeigas vykdantis asmuo skyriuje  aprūpinamas asmens apsaugos priemonėmis.
 5. Vizitacijos, procedūrų atlikimo metu arba paprašius personalui, lankytojas turi išeiti iš palatos.
 6. Lankytojai privalo laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų: dėvėti nosį ir burną dengiančią priemonę – medicininę kaukę ar respiratorių, įeidami į įstaigą ir skyrių bei išeidami – dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus ne mažiau kaip 1 m atstumo.
 7. Lankytojai turi neturėti simptomų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos): kosulio, temperatūros 37,0°C ir didesnės, neturėti staigaus uoslės ir skonio praradimo ar susilpnėjimo, pasunkėjusio kvėpavimo,  viduriavimo  ir nebūti saviizoliacijoje dėl epidemiologinės situacijos.
 8. Kiekvienam lankytojui prie durų pamatuojama kūno temperatūra ir užregistruojama į žurnalą. Esant temperatūrai 37,0°C ir didesnei lankytojas į ligoninę neįleidžiamas.
 9. Pacientą gali lankyti tik vienaslankytojas. Lankymo trukmė – ne ilgiau 15 min. Jei palatoje yra daugiau nei vienas pacientas, vienu metu gali būti tik vienas lankytojas.
 10. Siuntiniai pacientams priimami kasdien nuo nuo 16.00 val. iki 17.00 val. (per pagrindinio pastato duris iš kiemo pusės). Ribojamas siuntinių pacientams turinys ir kiekis. Siuntinį priimantys darbuotojai gali paprašyti parodyti siuntinio turinį ir paprašyti pasiimti atgal netinkamus daiktus.

10.1. Pacientui galima perduoti:

10.1.1. svarbiausias asmens higienos priemones (muilą, dantų šepetėlį, dantų pastą, šukas, skutimosi priemones, šampūną, įklotus, sauskelnes – esant papildomam poreikiui);

10.1.2. geriamą vandenį;

10.1.3. medikamentus, nesusijusius su pagrindine liga, gydoma gulėjimo stacionare metu;

10.1.4. pacientui reikalingą aprangą.

10.2. Neleidžiama perduoti:

10.2.1. greitai gendančių maisto produktų ir kt.

 1. Reikalavimai artimiesiems, pageidaujantiems dalyvauti gimdyme:

11.1. Dalyvauti gimdyme gali tik vienas gimdyvei artimas asmuo ir iki tol, kol moteris bus gimdykloje.

11.2. Dalyvavimas gimdyme galimas tik tuomet, kai gimdymas vyksta  natūraliais gimdymo takais.

11.3. Gimdyme dalyvaujantis asmuo turi neturėti simptomų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso  infekcijos): kosulio, temperatūros 37,0°C ir didesnės, neturėti staigaus uoslės ir skonio praradimo ar susilpnėjimo, pasunkėjusio kvėpavimo,  viduriavimo  ir nebūti saviizoliacijoje dėl epidemiologinės situacijos.

11.4. Gimdyme dalyvaujančiam asmeniui atliekamas SARS-CoV-2 greitasis antigeno testas – gimdyme leidžiama dalyvauti užfiksavus neigiamą testo rezultatą. Testą atlikti netikslinga, jei:

11.4.1. gimdyme dalyvaujantis asmuo yra pasveikęs nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir neturi COVID-19 ligai būdingų simptomų 90 dienų laikotarpiu nuo pirmųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų atsiradimo dienos;

11.4.2. gimdyme dalyvaujantis asmuo yra paskiepytas COVID-19 ligos  (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą 90 dienų laikotarpiu;

11.4.3. gimdyme dalyvaujančiam asmeniui viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) buvo atliktas ne vėliau kaip prieš 72 val. ir tyrimo rezultatas buvo neigiamas bei asmuo laikėsi izoliacijos reikalavimų.

12.5. Gimdyme dalyvaujantis asmuo užpildo pateiktą anketą bei privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir personalo nurodymų.

12.6. Atvykus būtina dėvėti nosį ir burną dengiančią priemonę – medicininę kaukę ar respiratorių. Akušerijos skyriuje gimdyme dalyvaujantis asmuo aprūpinamas vienkartiniu chalatu, antbačiais ir kt. asmeninės apsaugos priemonėmis.

12.7. Palatose moterys su naujagimiais ir naujagimių priežiūros palatose naujagimiai nelankomi.

 1. Lankytojai, pažeidžiantys įstaigos reikalavimus, gali būti išprašyti iš ligoninės medicinos personalo ar saugos tarnybos darbuotojų.

 

_______________________________________________