Išankstinės registracijos pas gydytoją specialistą tvarka

Pradžia / Teisinė informacija / Išankstinės registracijos pas gydytoją specialistą tvarka

1. Planinėms VšĮ Utenos ligoninės Konsultacijų poliklinikos gydytojų specialistų konsultacijoms, gavę siuntimus (F 027/a) iš gydančių gydytojų, registruokitės iš anksto. Siuntimas gydytojo konsultacijai gauti galioja 30 dienų nuo išrašymo dienos imtinai. Per šį laikotarpį turite užsiregistruoti į eilę. Jeigu registruojantis gydytojo konsultacijai vizito data yra vėlesnė, negu siuntimo galiojimo laikas, vadovaujamasi tuo, ar išankstinės registracijos metu siuntimas buvo
galiojantis. Su galiojančiu siuntimu registruotis galima vieną kartą.

2. Registruotis galima šiais būdais:

2.1. Internetu – el. adresas http://www.sergu.lt/.
Registruojantis www.sergu.lt tinklapyje, pasirenkama Utenos ligoninė, pasirenkamas reikiamas gydytojas specialistas, konsultuojantis ambulatorinius pacientus, išsirenkamas patogiausias laikas. Sėkminga registracija gydytojo konsultacijai patvirtinama SMS žinute. Vizito patvirtinimas įvyksta ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po registracijos.

2.2. Telefonu.
Registratūros telefono numeris 8 (389) 63861. Registruojama darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00. Registruojantis reikia nurodyti: paciento vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, kontaktinį telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą.

2.3. Atvykus į Registratūrą. Registruojama darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00. Registruojantis reikia nurodyti: paciento vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, kontaktinį telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą.

3. Registruojantis telefonu ar atvykus į Registratūrą, registratorė pasiūlys artimiausią objektyviai įmanomą gydytojo specialisto paslaugos suteikimo datą ir laiką bei užregistruos Jūsų pasirinktu laiku.

4. Jei kreipimosi į Registratūrą metu pas Jūsų pasirinktą gydytoją specialistą nėra laisvo laiko, registratorė užregistruos Jus į laukiančiųjų sąrašą bei Jūsų pasirinktu būdu (ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis) praneš apie galimą paslaugos gavimo datą ir laiką, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną iki paslaugos gavimo datos ir laiko.

5. Jei dėl objektyvių priežasčių paslauga numatytu laiku nebus teikiama arba dėl pasikeitusių aplinkybių paslaugą teiks kitas gydytojas specialistas, registratorė Jums praneš ir pasiūlys artimiausią objektyviai įmanomą gydytojo specialisto paslaugos suteikimo datą ir laiką bei užregistruos Jūsų pasirinktu laiku.

SVARBI INFORMACIJA JŪSŲ PATOGUMUI: jei negalėsite atvykti nustatytu laiku, praneškite Registratūros telefonu 8 (389) 63861. Pranešti turite kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.