Aukcionas

Viešosios įstaigos Utenos ligoninės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojoturto ir trumpalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės

Skelbiamas kompiuterinio tomografo aukcionas

Nusidėvėjusio, netinkamo naudoti ilgalaikio turto sąrašas

Nusidėvėjusio, netinkamo naudoti ilgalaikio turto sąrašas

Utenos ligoninės medikų bendruomenė kviečia savo pacientus būti atsakingais, sąžiningais bei skaidriais.

Kyšis daro žalą visam sveikatos sektoriui ir sukelia neigiamų emocijų tiek medikams, tiek pacientams. Kuriant sąžiningą sveikatos apsaugos sistemą Jūsų vaidmuo – pagrindinis!

Siūlomas ir priimamas kyšis – nusikaltimas. 

Abu šie veiksmai yra neteisėti ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę tiek duodančiam, tiek imančiam kyšį.

STT sukurtas stendas „Duoti ar neduoti?“ nuo penktadienio eksponuojamas Utenos ligoninės lankytojams.

Powered by WordPress Popup