Projektai

Gauta parama 2022 m. pusmetis

,,VšĮ Rspublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas”

2014-2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programos projektas ,,Specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Gardino ir Utenos apskričių vyresnio amžiaus gyventojams

Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje

Tarptautinis bendradarbiavimas „2014-2020 metų Europos kaiminystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa“

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo tobulinimas vaikams VšĮ Utenos ligoninėje

Tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje

Geriatrijos stacionarinio skyriaus įkūrimas VŠĮ Utenos ligoninėje