Kontaktai

 

Direktorius 8 389 63820
Sekretorius-referentas
Faksas
Direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams  8 389 63821
Direktoriaus pavaduotojas slaugai
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris; 8 389 63824
Vyriausiasis specialistas-buhalteris
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas 8 389 73115
Personalo vyriausiasis specialistas; 8 389 63826
Personalo specialistas-archyvaras
Vyresnieji specialistai darbuotojų saugai ir sveikatai, civilinei saugai 8 389 52017
Juristas 8 389 63823
Viešųjų pirkimų specialistas
Kasa 8 389 63825
Vaistinė 8 389 63827
Statistika 8 659 92723
Priėmimo-skubios pagalbos skyrius 8 389 63828
Rentgeno kabinetas 8 389 63830
Kompiuterinis tomografas 8 389 68754
CHIRURGIJOS KLINIKA
Chirurgijos klinikos vedėjas 8 389 63843
Chirurgijos klinikos vyriausiasis slaugytojas 8 389 63848
Operacinių sektorius 8 389 63832
Chirurgijos sektoriaus gydytojų kabinetas 8 389 63844
Chirurgijos sektoriaus slaugytojų postas 8 389 63845
Akušerijos-ginekologijos sektoriaus gydytojų kabinetas 8 389 63839
Akušerijos-ginekologijos sektoriaus slaugytojų postas 8 389 63840
Ortopedijos traumatologijos sektoriaus vyriausiasis ordinatorius ortopedijai-traumatologijai, 8 389 63841
Gydytojų kabinetas
Ortopedijos traumatologijos sektoriaus slaugytojų postas 8 389 63842
REANIMACIJOS SKYRIUS
Reanimacijos skyriaus vedėjas 8 389 63833
TERAPIJOS KLINIKA
Terapijos klinikos vedėjas; 8 389 63835
Gydytojų kabinetas
Kardiologijos sektoriaus slaugytojų postas 8 389 63836
Kardiologijos sektoriaus gydytojų kabinetas 8 389 63837
Vidaus ligų sektoriaus slaugytojų postas 8 389 63838
Infektologijos sektoriaus gydytojų kabinetas 8 389 48336
Infektologijos sektoriaus slaugytojų postas 8 389 63852
HEMODIALIZĖ 8 389 48338
VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS
Vaikų ligų skyriaus vedėjas 8 389 63846
Vaikų ligų skyriaus gydytojų kabinetas 8 389 63829
Vaikų ligų skyriaus slaugytojų postas 8 389 63847
NEUROLOGIJOS SKYRIUS
Neurologijos skyriaus vedėjas, 8 389 63853
Gydytojų kabinetas
Neurologijos skyriaus slaugytojų postas 8 389 63854
KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA
Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėjas 8 389 52016
Mikrobiologija, Laboratorija 8 389 63849
KONSULTACIJŲ POLIKLINIKA
Registratūra 8 389 63861
Konsultacijų poliklinikos vedėjas 8 389 48331
Konsultacijų poliklinikos vyresnysis administratorius 8 389 48339
Dantų protezavimo kabinetas 8 389 63851
Kardiologijos kabinetas 8 389 63856
8 389 48337
Pulmonologijos, endokrinologijos kabinetai 8 389 52013
Vaikų pulmonologijos kabinetas 8 389 63847
Ginekologijos kabinetas 8 389 52018
Neurologijos kabinetas 8 389 63822
Vidaus ligų kabinetas 8 389 63855
Tuberkuliozės kabinetas 8 389 63857
Ortopedijos-traumatologijos kabinetas 8 389 63858
Odos ligų kabinetas 8 389 63859
Akių ligų kabinetas 8 389 63860
LOR kabinetas 8 389 63834
Vaikų chirurgo kabinetas 8 389 63784
Rentgeno kabinetas 8 389 72201
Socialinis darbuotojas 8 389 63831
REABILITACIJOS SKYRIUS (Kupiškio g. 66)
Reabilitacijos skyriaus vedėja-FRM gydytoja 8 389 73973
Reabilitacijos skyriaus registratūra 8 389 73975
Vaikų gydytojas 8 389 73571
Suaugusių gydytojas 8 389 73792
Slaugytojų postas 8 389 73571