Korupcijos prevencija

Pradžia / Administracinė informacija / Korupcijos prevencija

Gerb. Paciente,

Mūsų ligoninės šūkis „Rūpestis ir profesionalumas“. Manau, tai svarbūs žodžiai kiekvienam susirgusiam ir labai aukšti tikslai mums, mūsų medicinos personalui – gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojoms, tiems žmonėms, kurie su jumis kasdien, kai Jūs sergate ar norite specialisto konsultacijos.

Noriu tikėti, kad visada mūsų įstaigoje sulauksite profesionalios pagalbos bei rūpestingos slaugos ir visa tai įvyks nesiūlant ir neduodant kyšių.

Mieli pacientai ir jų artimieji, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bet kokio kyšio davimas, o iš medicinos darbuotojo pusės ėmimas yra nusikaltimas, o už tai gręsia baudžiamoji atsakomybė. Neverskite medicinos darbuotojų patirti nepatogumų primygtinai siūlydami atsidėkoti už gydymą dovanomis ar pinigais.

 Medicinos darbuotojų kolektyvas nuoširdžiai stengiasi, kad Jūs būtumėte gydomi kuo kokybiškiau, o gulintiems stacionare gydymo sąlygos būtų kuo geresnės. Už šį mūsų darbą pirmiausia prašytume – pagarbos, nuoširdaus ačiū, gero žodžio ir pažado tausoti savo sveikatą.

Kasmet pas mus gydosi virš 10.000 pacientų, dar 90.000 apsilanko konsultacijų poliklinikoje. Mes dėkingi ir labai vertiname šį Jūsų pasitikėjimą mumis. Jeigu ir Jūs vertinate mus, jeigu jaučiate dėkingumą už mūsų įstaigos medicinos darbuotojų atliktą pareigą – parašykite padėką į padėkų knygą, taip išreikšdami savo pagarbą ir dėkingumą sunkiam medicinos darbuotojų darbui, taip parodysite, kad vertinate mūsų ligoninę.

Taigi bendromis jėgomis veikime korupcijos panaikinimo labui ir atsidėkojimui rinkimės tik legalius būdus, o susidūrę su korupcijos forma – nelikite abejingi.

VšĮ Utenos ligoninės

 direktorius Dalius Drunga

 

 

KORUPCIJA – tai valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) už atliekamų ar neatliekamų veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie VšĮ Utenos ligoninės darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

o    raštu – Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena

o    telefonu – (8 389) 63820 (darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15.45 val.)

o    elektroniniu paštu – info@utenosligonine.lt arba užpildyti žemiau pateiktą formą (anonimiškumą garantuojame):  Anoniminė forma

o    antikorupcijos prevencijos komisijos pirmininkui –  121 kab. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje arba tel. 8 659 81641

Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą ir panaudojimą korupcijos prevencijos įstaigoje tikslais.

o   į  sveikatos apsaugos ministerijos atsakingus asmenis telefonu 8 800 66004 arba elektroniniu paštu el. paštu korupcija@sam.lt

o   į  STT tarnybą telefonu+ 370 5266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Korupcijos atvejo dalyviai gali būti baudžiami įstatymo numatyta tvarka,

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: 225 str. – kyšininkavimas (galimos sankcijos – bauda, areštas, laisvės atėmimas iki aštuonerių metų); 226 str. prekyba poveikiu (galimos sankcijos – bauda, laisvės apribojimas, areštas, laisvės atėmimas iki aštuonerių metų); 227 str. – papirkimas (galimos sankcijos – bauda laisvės apribojimas, areštas, laisvės atėmimas iki septinerių metų); 228 str. – piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (galimos sankcijos – bauda, areštas, laisvės atėmimas iki septinerių metų); 229 str. – tarnybos pareigų neatlikimas (galimos sankcijos – bauda, areštas, laisvės atėmimas iki dvejų metų).

 

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas

2022-05-30 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE NR. 4-01-4534 PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS UTENOS LIGONINĖJE

Korupcijos prevencijos mokymo medžiaga įstaigos darbuotojams

Korupcijos prevencijos apklausos rezultatai

VšĮ Utenos ligoninės korupcijos prevencijos priemonių planas 2022-2023 m.

Korupcijos prevencijos programa 2022-2023 m.

VšĮ Utenos ligoninės etikos kodeksas

Korupcinio pobūdžio elgesio taisyklės

Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas į STT

Reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos

Pacientų laisvai pasirenkamų paslaugų kainos TS-178

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

Mokamų paslaugų kainynas

Nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas VšĮ Utenos ligoninėje

VšĮ Utenos ligoninės licencija

Dovanų priėmimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas

Paramos gavimo tvarkos aprašas

2022 m. korupcijos prevencijos ataskaita

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaita

Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimas

Privačių interesų deklavavimas

Privačius interesus deklaruokite paspaude nuorodą

Deklaravimo atmintinė

 STT ANTIKORUPCINIAI VAIZDO ĮRAŠAI