Veiklos ir finansinės ataskaitos

Pradžia / Administracinė informacija / Veiklos ir finansinės ataskaitos

2020 METAI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2020 METŲ I KETVIRČIO

2019 METAI

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

2018 METAI

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2018 metų I ketv.

2017 METAI

Fiansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis