Veiklos ir finansinės ataskaitos

Pradžia / Administracinė informacija / Veiklos ir finansinės ataskaitos

2023 METAI

2023 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m.II ketvirčio finansinės ataskaitos

2022 METAI

2022 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Utenos ligoninės 2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Informacija apie per 2022 metus gautą finansinę ir nefinansinę paramą

Paramos panaudojimas

Finansinės ataskaitos 2022 m. III ketvirčio

VšĮ Utenos ligoninės Finansinės ataskaita 2022 m.II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv.

2021 METAI

VšĮ Utenos ligoninės 2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. veiklos ataskaita

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

gauta parama 2021 m

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2021 METŲ III KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2021 METŲ II KETVIRČIO

2020 METAI

Informacija apie paramą

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2020 METŲ I KETVIRČIO

2019 METAI

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

2018 METAI

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2018 metų I ketv.

2017 METAI

Fiansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis